kosc kinga akt monstrancja organy Dulcissima HS3A0301

Porządki przed Odpustem, 20.09.2013 r.