kosc kinga akt monstrancja organy Dulcissima HS3A0301

Wprowadzenie Relikwii bł. Bronisławy, 01.09.2013 r.